Türk patroniçeler dünyaya meydan okudu!

Türkiye, üst düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranı açısından, 34 ülke arasında 2. sırada yer alıyor

Türkiye İşveren Sendikası’nın (TİSK) Dünya Ekonomi Forumu tarafından yayınlanan ve çeşitli ülkelerde özel sektörde çalışan kadınların durumunu ekonomik katılım ve fırsatlar açısından değerlendiren ”İş Dünyasında Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2010 Raporu”na ilişkin yaptığı açıklamaya göre, ”üst düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranında Türk özel sektörü, gelişmiş ülkelere fark atıyor.”

Açıklamadaki bilgilere göre, OECD’ye üye 30 ülkenin yanısıra Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya’dan seçilen en büyük 100 işletme arasından toplam 3 bin 400 işletmeye gönderilen anketler sonucunda, ”kritik kütle ve en büyük 20 ekonomiden gelen veriler” derlendi.

Ankete göre, üst düzey yönetici (CEO) pozisyonundaki kadın oranında dünya ortalaması yüzde 5’in biraz altında iken, Türkiye’de aynı oran yüzde 12 düzeyinde. Türkiye, yüzde 12 oranı ile ikinci sırada bulunurken, yüzde 13 kadın üst düzey yönetici oranı ile Finlandiya ilk sırada yer aldı.

Rapordaki verilere göre, ABD, Belçika, Fransa, İngiltere, Hollanda, Kanada ve İsviçre gibi ülkelerde en büyük 100 şirkette kadın üst düzey yöneticinin bulunmaması dikkati çekiyor.

TİSK’E ÜYE İŞ YERLERİNDE KADIN YÖNETİCİ ORANI YÜZDE 27,9
Açıklamaya göre, TİSK’e üye işletmelerde görev yapan yöneticiler içinde kadınların ağırlığını ve rolünü belirlemek amacıyla Eylül 2009’da 111 büyük sanayi işletmesi kapsamında yapılan ”TİSK Kadın Yöneticiler Anketi”nde, genel müdür, koordinatör, CEO düzeyindeki kadınların oranı yüzde 27,9 olarak belirlendi. Bu oranın, Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Türkiye’de yüzde 26 olan kadın istihdam oranına karşın, ”kadın üst düzey yönetici” oranının çok yüksek çıkmasının kültürel faktörlere bağlanabileceği kaydedildi.

ÇALIŞAN ANNELERE ZORLUK
Diğer taraftan, İş Dünyasında Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2010 Raporu, ”iş ve çalışma yaşamının dengelenmesini amaçlayan uygulama ve politikalar’ bakımından Türkiye’de esnek çalışma düzenlemelerinin eksikliğini ortaya koydu.

Açıklamada, gelişmiş ülkelerde sıkça kullanılan uzaktan çalışma ya da kısmi süreli çalışma uygulamaları bakımından Türkiye’nin, Meksika ile son sıralarda yer aldığı, esnek çalışma saatleri uygulaması bakımından ise Türkiye’nin açık ara farkla son sırada bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamaya göre, Türkiye, ”herhangi bir düzeyde çocuk bakım hizmeti sunan tesislere sahip şirketlerin oranı” açısından Norveç, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya gibi ülkeler grubunda yer alırken, bu oran raporda ”düşük” olarak değerlendiriliyor.

Açıklamada, Fransa, İsviçre, Almanya gibi özellikle nüfusun çok yaşlı ve çocuk doğum oranlarının çok düşük olduğu ülkelerde çocuk bakımına ilişkin kamu politika ve teşviklerinin yoğunluğu dolayısıyla özel sektörün de tesis oranının yüksek olmasının normal karşılandığı kaydedildi.

Çocuk bakım hizmetlerinin tipine bakıldığında, ”iş yerinde sürekli çocuk bakım hizmet tesisi sağlanması” açısından Türk özel sektörü yüzde 50 ile Fransa (yüzde 65), İsviçre (yüzde 55) ve Japonya’nın (yüzde 54) ardından yine çoğu ülkeye göre oldukça üst sıralarda yer alıyor.

Açıklamada, ”bu durumun, Türkiye’de çocuk bakım hizmetleri sunumunda kamu politika ve desteklerinin noksanlığından ve gelişmiş ülkelerin aksine çalışma yaşamında bu yükün tamamen işveren ve çalışan üzerine bırakılmasından kaynaklandığı” değerlendirmesinde bulunuldu.

Aynı rapora göre, özel sektörde tüm düzeylerde çalışan kadın sayısı bakımından yüzde 26 ile Türkiye, Hindistan (yüzde 23), Japonya (yüzde 24) ve Avusturya (yüzde 29) ile birlikte kadın istihdamının düşük olduğu ülkeler arasında yer aldı.

Kadın istihdam oranı, ABD’de yüzde 52, İspanya’da yüzde 48 ve Kanada’da yüzde 46 düzeyinde bulunuyor.

Dünya Ekonomi Forumu tarafından yayınlanan ve çeşitli ülkelerde özel sektörde çalışan kadınların durumunu ekonomik katılım ve fırsatlar açısından değerlendiren ”İş Dünyasında Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2010 Raporu’na (The Corporate Gender Gap Report 2010” göre seçilmiş ülkelerde kadın üst düzey yönetici oranı şöyle:

Ülkeler Kadın CEO Oranı-yüzde

———– —————

Finlandiya 13

Türkiye 12

Norveç 12

Brezilya 11

İtalya 11

İspanya 9

Almanya 6

Avusturya 4

Japonya 4

ABD 0

Belçika 0

Çek Cumhuriyeti 0

Fransa 0

Hindistan 0

Hollanda 0

İngiltere 0

İsviçre 0

Kanada 0

Meksika 0

Yunanistan 0

http://ekonomi.haberturk.com/makro-ekonomi/haber/563981-turk-patroniceler-dunyaya-meydan-okudu

Related Posts